02.05.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2023 to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W szkole czynna będzie świetlica. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy przeznaczone są dla dzieci rodziców pracujących zawodowo. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy świetlic do 27 kwietnia 2023. 

Po tym terminie lista będzie zamknięta.