2 c w Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody „Serby”

1 kwietna 2016 r klasa II c z  p. mgr M.Gawrońską – Guz i p. mgr J.Zarazińską uczestniczyła w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody „Serby”.

Głównym celem wycieczki było poznanie procesu oczyszczania ścieków i uwrażliwienie na problem zanieczyszczenia środowiska w tym głównie wody oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów. Ponadto uczniowie poznali technologię  uzdatniania wody tak aby była ona przydatna do spożycia. Na koniec zajęć przeprowadzali  badanie  osadu czynnego oraz obserwowali pod mikroskopami  organizmy w nim występujące.

Zajęcia były bardzo  absorbujące i uczniowie z dużym zaangażowaniem w nich brali udział. Pozwoliły one na ugruntownie  i poszerzenie wiedzy podręcznikowej. Podsumowaniem zajęć były prezenty: śliczne maskotki – ośmiorniczki, które otrzymała młodzież. Wycieczka była udana i bardzo interesująca.