Agresji mówimy NIE!

Dnia 16 listopada 2017 r. klasy pierwsze uczestniczyły w grach i zabawach przeciwko przejawom agresji. W codziennym życiu spotykamy się z różnymi formami tych zachowań – bójki, agresja wyrażona słowem czy też gestem. Coraz młodsze dzieci stosują ją jako sposób na rozwiązywanie niepowodzeń. Dziecko w tym wieku, nie zawsze jest w stanie poradzić sobie z tłumieniem wrogich zachowań, dlatego dbamy o to, aby eliminować w szkole wszelkie przejawy agresji, a także uczyć uczniów konstruktywnych form radzenia sobie z emocjami.

Przeprowadzone zabawy pozwoliły na dostrzeganie agresywnych uczuć. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoimi przemyśleniami, a także wykonywały różnorodne zadania. Nauka świadomego rozpoznawania, rozróżniania oraz wyrażania uczuć jest bardzo cenną umiejętnością. Mamy nadzieję, że powyższe formy aktywności uświadomiły uczniom jak radzić sobie z emocjami.