AKTYWNE SPOTKANIE Z MONIKĄ PYREK

02.10.2018r. uczniowie klas 7d i 8a pod opieką p. G. Kardaś i p. J. Lasi, wzięli udział w projekcie „Kinder+Sport Alternatywne Lekcje Wfu”. Lekcja trwała 90 min (2 x 45 min.) + 15 minutowe spotkanie z Mistrzem Sportu Moniką Pyrek.

Było przywitanie z grupą i pogawędka podczas, której mistrzyni omówiła znaczenie sportu dla życia, zdrowia i samorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu sportu na życie i zdrowie młodzieży. Mistrzyni Sportu wskazała również związek pomiędzy aktywnym trybem życia, a utrzymaniem atrakcyjnej sylwetki ciała.

Przed rozpoczęciem zajęć sprawnościowych Mistrzyni Sportu poprowadziła z całą grupą rozgrzewkę. Jednocześnie opowiadając i tłumacząc jak istotnym jest właściwe przygotowanie do treningu.

Potem młodzież miała możliwość wykorzystania symulatorów pod kontrolą instruktora i Moniki Pyrek. Pozwoliło to na zasmakowanie emocji towarzyszących wyczynowym sportowcom uczestniczącym w Mistrzostwach i Igrzyskach Olimpijskich oraz porównać osiągane wyniki z wynikami koleżanek i kolegów jak i zawodowców. Poza emocjami, ćwiczenia wykonywane z pomocą symulatorów pozwoliły wychwycić podstawowe cechy świadczące o potencjalnym sportowym uzdolnieniu uczestników.

Podczas lekcji udostępnionych zostało 10 stanowisk interaktywnych. Spośród następujących zaprezentowanych poniżej:

+Piłka nożna z system mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez wskazywanie właściwego toru lotu piłki.

+Rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu.

+Rower stacjonarny zintegrowany z systemem Wirtualnej Rzeczywistości.

+Stanowisko VR z aplikacją bokserską w systemie Wirtualnej Rzeczywistości.

+Bieg na 30 metrów z elektronicznym pomiarem czasu.

+Test sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza.

+ Przeciąganie liny.

+Symulatory pomiarów prostych.

+Stanowisko wspinaczki.

+Stanowisko refleksu.

Młodzież świetnie się bawiła i miała możliwość pokonywać własne słabości oraz rywalizować z innymi na światowym pozimie. Padały nawet rekordy na poszczególnych stanowiskach.