BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W czwartek 20 września w naszej szkole odbył się apel dla klas I – II pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.

Uczniowie klasy II a zaprezentowali piosenki, wiersze i scenki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas spotkania odbyła się również pogadanka przeprowadzona przez aspiranta Tomasza Ścisłowskiego, który przypomniał dzieciom podstawowe przepisy obowiązujące w ruchu drogowym, poinformował o zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się na drodze, jak bezpiecznie podróżować w samochodzie. Omówione zostały również zasady bezpiecznego poruszania się i przechodzenia przez ulicę.

Za udzielenie cennych rad i wskazówek Panu Policjantowi bardzo serdecznie dziękujemy.