Dyrekcja szkoły

   

Dyrektor szkoły od 1 września 2020 r

mgr Justyna Zarazińska

Justyna Zarazińska

 

Z-ca Dyrektora

mgr Agnieszka Rylska

 

  Dyrektor szkoły od 1 września 2019 r

mgr Sławomir Olejnik

 

Z-ca Dyrektora

mgr Justyna Zarazińska

 

Dyrektor szkoły w latach 1999 – 2019

mgr Barbara Markowska – Oling

Dyrektor