Dyrekcja szkoły

        Dyrektor szkoły od 1 września 2019 r

mgr Sławomir Olejnik

 

Z-ca Dyrektora

mgr Justyna Zarazińska

 

Dyrektor szkoły w latach 1999 – 2019

mgr Barbara Markowska – Oling

Dyrektor