Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Markowska – Oling

Dyrektor

 

 

Z-ca Dyrektora

mgr Sławomir Olejnik