Dyrekcja szkoły

   

Dyrektor szkoły od 1 września 2020 r.

mgr Justyna Zarazińska

Justyna Zarazińska

 

Z-ca Dyrektora

mgr Agnieszka Rylska

 

 

Dyrektor szkoły w latach 1999 – 2019

mgr Barbara Markowska – Oling

Dyrektor