Filip – Laureat zDolnego Ślązaczka !!!!

Filip Fijałkowski  został  laureatem  prestiżowego konkursu zDolny Ślązaczek  z matematyki. Niezwykłe zdolności Filipa, ciężka praca oraz intuicja matematyczna  przyniosły prawdziwy sukces w postaci tego zwycięstwa.  Nad  przygotowaniem Filipa do konkursu czuwała  nauczycielka matematyki pani Dorota Szewczyk.

 5 kwietnia  nasz laureat  razem z mamą uczestniczył  w uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Podczas Gali Dolnośląski Kurator Oświaty uhonorował medalami i dyplomami 286 laureatów Konkursu zDolny Ślązaczek i Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.

zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista są to konkursy przedmiotowe organizowane wspólnie  przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Laureaci konkursów otrzymują zaświadczenia podpisane przez kuratora nadające uprawnienia egzaminacyjne (zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu) oraz uprawnienia rekrutacyjne (tj. laureat jest przyjmowany do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej poza obowiązującymi kryteriami). 

Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu Filipa i życzymy dalszych zwycięstw! Brawo!