I Turniej Mikołajkowy Klas Drugich

     10 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się I Turniej Mikołajkowy klas drugich. Wszyscy drugoklasiści wzięli udział w nietypowym wydarzeniu pod nazwą Biegające dyktando zorganizowanym przez Panią Elżbietę Kaźmierczak. Każda klasa wraz z kapitanem drużyny miała za zadnie prawidłowo, poprawnie i starannie napisać świąteczny tekst. Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w pracy zespołowej. Zabawa połączona z nauką była doskonałym sposobem na utrwalenie zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Ale również sposobem na doskonalenie sposobu komunikacji między rówieśnikami. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja konkursowa. Jury w składzie: Pan dyrektor Sławomir Olejnik, Pani Małgorzata Rzymek oraz Pani Agnieszka Rylska po dokładnym sprawdzeniu napisanych dyktand wyłoniło zwycięzców turnieju. I miejsce zajęła klas II A II miejsce zajęła klasa II B Przedstawiciele drużyn otrzymali z rąk Pana dyrektora Sławomira Olejnika pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!