Informacje świetlicy !!!

Praca świetlicy szkolnej w dniu 1 czerwca.