STOŁÓWKA SZKOLNA

**********************************************************************************************************************************

Odpłatność za obiady za miesiąc

Wrzesień  2023  wynosi:

(18  dni x 5,50 zł) = 99 zł  

Wpłat można dokonywać w pokoju nr 4 (parter)

w dniach: od 04.09.2023r. do 10.09.2023r.

Zwracamy się z prośbą o uiszczenie opłat za obiady na konto Bank Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0193 1300
W tytule przelewu: wpłata za obiady / imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc 

**********************************************************************************************************************************

Jadłospis 06.09.2023-15.09.2023

**********************************************************************************************************************************

Deklaracja na obiady – podpisaną proszę przynieść do p. Intendent 

                               

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Obiady składają się z dwóch dań i kompotu.       

 

Obiad wydawany jest dla uczniów w następujących godzinach:

10:35 – 10:45 (po trzeciej godz. lekcyjnej) – 10 minut – zupa dla klas I-III

11:30 – 11:45 (po czwartej godz. lekcyjnej) – 15 minut – przerwa obiadowa 

12:30 – 12:45 (po piątej godz. lekcyjnej) – 15 minut – przerwa obiadowa  

12:40 (na szóstej godz. lekcyjnej)II danie dla grup świetlicowych

 

Cena jednego obiadu  wynosi 5,50 zł.  

Wpłata za obiady dokonywana jest:

na konto szkoły (przelew) lub u intendentki od 1 do 10 dnia roboczego miesiąca

Bank BNP PARIBAS 85 2030 0045 1110 0000 0193 1300

tytułem: wpłata za obiady / imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc 

UWAGA: PROSIMY O NIE ZAOKRĄGLANIE KWOT PRZY WPŁATACH Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje wstrzymanie obiadów.

 

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

  • Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w tym samym dniu do godz. 8:30 pod numerem telefonu 76 835 04 54 , 76 835 69 21 lub osobiście u intendentki szkolnej 
  • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc ( kontakt z intendentem w celu ustalenia wysokości wpłaty). Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.
  • W miesiącu czerwcu i grudniu odpisy nie będą odliczane ( zamknięcie okresu finansowego)
  • Kwota wpłaty na cały miesiąc będzie podana na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
  • W przypadku rezygnacji z obiadów od następnego miesiąca, fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendentki szkolnej do 20 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

 

Jadłospis do wglądu wywieszony jest przy stołówce szkolnej.

Marta Kaszuba –  intendent