Jadłospis i opłaty

Jadłospis od 17 do 21 stycznia 2022

Jadłospis 11.01.2022 do 14.01.2022

Deklaracja obiady

 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie                                  

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Obiady składają się z dwóch dań i kompotu.       

Na czas trwającej pandemii od 18 stycznia klasy 1-3 będą miały zamiany w godzinach wydawania posiłków:

Klasa 1 – 12.25

Klasy 2 – 12.40

Klasy 3 – 12.55

 

Tradycyjnie:

Obiad wydawany jest dla klas  IV i VIII  na dwóch długich przerwach

1225 -1240  – 15 minut  i  1325 – 1335  10 minut       

 dla klas I , II i III : o godz. 1130. – 1140  – zupa,  1245  – drugie danie

Cena jednego obiadu  wynosi 4,00 zł.  

 Jadłospis do wglądu wywieszony jest na stołówce szkolnej.

Wpłaty na obiady proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem po uprzedniej rozmowie telefonicznej w celu ustalenia kwoty i wypełnieniu deklaracji. Numer konta: 85 2030 0045 1110 0000 0193 1300  .

W indywidualnych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości wykonania przelewu na konto prosimy o kontakt z intendentem szkoły pod numerem 76 835 69 21

 W razie nieobecności dziecka w szkole po uprzednim zgłoszeniu (dzień przed nieobecnością lub najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności), dokonuje się odpisu, a pieniądze przechodzą na miesiąc następny.

Obiady można wykupić na określone dni w miesiącu (np. wtorki i czwartki lub inne), jednak nie sprzedaje się obiadów na jeden dzień w miesiącu.

Marta Kaszuba –  intendent