Jadłospis i opłaty

 

**********************************************************************************************************************************

 

**********************************************************************************************************************************

Jadłospis 04.05.2022 – 06.05.2022

**********************************************************************************************************************************

Deklaracja obiady

                               

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Obiady składają się z dwóch dań i kompotu.       

Obiad wydawany jest dla klas  I-III w następujących godzinach:

Klasa 1 – 12.25

Klasy 2 – 12.40

Klasy 3 – 12.55

 

Dla klas IV-VIII obiad wydawany jest na dwóch długich przerwach:

1225 -1240  15 minut 

 1325 – 1335  10 minut       

 

Cena jednego obiadu  wynosi 4,50 zł.  

 

Jadłospis do wglądu wywieszony jest przy stołówce szkolnej.

Wpłaty na obiady proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem po uprzedniej rozmowie telefonicznej w celu ustalenia kwoty i wypełnieniu deklaracji. Numer konta: 85 2030 0045 1110 0000 0193 1300.

W indywidualnych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości wykonania przelewu na konto prosimy o kontakt z intendentem szkoły pod numerem 76 835 69 21

 W razie nieobecności dziecka w szkole po uprzednim zgłoszeniu (dzień przed nieobecnością lub najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności), dokonuje się odpisu, a pieniądze przechodzą na miesiąc następny.

Obiady można wykupić na określone dni w miesiącu (np. wtorki i czwartki lub inne), jednak nie sprzedaje się obiadów na jeden dzień w miesiącu.

 

Marta Kaszuba –  intendent