Każdy jest komuś potrzebny

W minionym tygodniu zakończył się projekt interdyscyplinarny „Każdy jest komuś potrzebny” promujący  postawę bezinteresownej pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klas: 2c, 3a i 3c. Zadania obejmowały treści przewidziane w programie nauczania języka polskiego, religii, plastyki i  muzyki. Punktem wyjścia stał się życiorys Jana Meli – pierwszej niepełnosprawnej osoby, która zdobyła dwa bieguny. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, układali hasła zachęcające do działalności wolontarystycznej, analizowali słowa piosenki „Ludzki gest”,  przygotowywali zakładki do książek zawierające istotne dla nich sentencje o niesieniu pomocy innym oraz  zrobili wystawkę książek godnych przeczytania. Nad przebiegiem projektu czuwały p. Monika Olejnik i M. Mamij.