Klasy drugie na dwudniowej wycieczce do Przemkowa do Domu Wczasów Dziecięcych

 

Klasy drugie miały przyjemność dnia 28 i 29 listopada br. odwiedzić Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.
Grupa uczniów pod opieką P. Elżbiety Kaźmierczak i P. Renaty Droździel oraz wychowawców placówki miały zorganizowane zajęcia edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Dzieci podczas ciekawych warsztatów tkackich, zabaw integracyjnych, wieczorku andrzejkowego i dyskoteki zdobyły umiejętności interpersonalne. Kika razy dziennie dzieci oceniane były pod względem przydzielonych im zadań. Wspólna praca i ogromne zaangażowanie przyczyniły się do integracji zespołów klasowych.
Na zakończenie pobytu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.