Kompetencje kluczowe

Przykładowe działania przy realizacji kompetencji kluczowych w SP