KONKURS STRAŻACKI!!!

Nasza szkoła ogłasza eliminacje do  „Ogólnopolskiego  Strażackiego Konkursu  Plastycznego”. Ma on na celu zainteresowanie dzieci i  młodzież ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, tradycji i życia strażackich środowisk a także rozwój indywidulanych uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach zwianych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa.

 Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Forma pracy – dowolny.

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału i dostarczenie prac do SP 9 W Głogowie do dnia 28 stycznia do godziny 14.00.