MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

Dnia 8 września 2021 r. już po raz 8 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania, którą patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i Jego małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości z różnych głogowskich instytucji. W śród nich znaleźli się przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Beata Stachak – Naczelnik Wydziału, p. Joanna Zakrzewska – Inspektor, p. Przemysław Powroźnik – Kierownik Wydziału, Grażyna Szyszka – Redaktor „Tygodnika Głogowskiego”, p. Karolina Duchińska  – przedstawicielka Rady Rodziców, p. Anna Kozak – Dyrektor Przedszkola nr 5,  p. Bartłomiej Adamczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie,  p. Michał Wnuk – Dyrektor Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.

Interpretacja dramatu Gabrieli Zapolskiej  „Moralność pani Dulskiej” ujawniła niezwykłe zdolności aktorskie naszych gości.

Jesteśmy pewni, że w takim wykonaniu Narodowe Czytanie  przyczyniło się do budzenia wrażliwości czytelniczej społeczność SP 9, a także zachwytu literaturą polską.

Można śmiało powiedzieć, że cel akcji „popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości” został osiągnięty. 

Dziękujemy!