Historia

Szkoła Podstawowa nr 9 zainaugurowała swoją działalność 1 września 1977 roku. Pięć lat później patronem szkoły został Jarosław Iwaszkiewicz. Od  1 września 1999r.  rozpoczęło swoją działalności Gimnazjum nr 4. Początkowo wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 wchodziło w skład Zespołu Szkół nr 4, a następnie stało się samodzielną placówką. Gimnazjum w 2002 otrzymało zaszczytne imię „Polskich Odkrywców”, natomiast w roku 2006 szkoła uchwałą Rady Miasta Głogowa otrzymała z rąk Rady Rodziców Sztandar Szkoły. Od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 9 ponownie pojawiła się w przestrzeni edukacyjnej miasta Głogowa.

Większość uczniów zamieszkuje bezpośrednie okolice szkoły, osiedla bloków Hutnik I i II, Chrobry, Piastów Śl. I, ulice Starego Miasta oraz osiedle domków jednorodzinnych Słoneczne w Głogowie. W rejonie SP 9 są również uczniowie z Gminy Miejskiej Głogów Nosocice.

Myśl wiodąca naszej szkoły to: 

PER ASPERA AD ASTRA – PRZEZ TRUDY DO GWIAZD.

Naszym nadrzędnym zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, tworzenie przyjaznego klimatu w szkole, kształtowanie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości.