Aktywni lokalnie

Projekt poszerza wiadomości z zakresu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym, w tym praktycznego pojmowania idei samorządności. Promuje postawę aktywnego zaangażowania w przestrzeni publicznej. Nauczycielami sprawującymi opiekę na realizacją projektu są: Paweł Trojan i Sławomir Olejnik.