Dlaczego warto zwiedzać polskie góry?

Ukazanie zróżnicowania krajobrazów górskich w Polsce. Kształtowanie postawy dostrzegania piękna środowiska przyrodniczego Polski, aktywnego wypoczynku, umiejętnego planowania wycieczek górskich (korzystanie z różnych źródeł informacji – Internet, przewodniki, materiały kartograficzne). Zaplanowanie i zrealizowanie 1-2 wycieczek w polskie góry. Nauczycielem sprawującym opiekę jest p. Iwona Chylińska.