Dni Języków Obcych

Dni Języków Obcych „Co warto wiedzieć o krajach, gdzie mówi się po angielsku lub niemiecku?”

Celem projektu jest przybliżenie kultury i tradycji krajów angielsko i niemieckojęzycznych, inspirowanie do zdobywania wiedzy na temat tych krajów ( historia, kultura, geografia), motywowanie do nauki j.ang. i j.niem., kształtowanie umiejętności zbierania i selekcjonowania informacji, prezentacja talentów uczniów. Nauczycielami sprawującymi opiekę na realizacją projektu są: Elżbieta Woźniak, Dominika Budel, Monika Sikorska – Kłosowska.