Dzieje Kolegiaty Głogowskiej

Projekt poszerza wiedzę o Kolegiacie Głogowskiej i o regionie oraz rozwija uzdolnienia plastyczne i aktorskie. Nauczycielami sprawiającymi opiekę na realizacją projektu są: Maria Rutkowska, Paweł Trojan