Motorowerzysta – uczestnik ruchu drogowego

Celem projektu Motorowerzysta- uczestnik ruchu drogowego było uświadomienie młodzieży, iż rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego też, musi on znać obowiązujące przepisy bezpiecznego poruszania się po drogach, znać budowę i zasadę działania motoroweru, jak również musi znać zasady udzielania pierwszej pomocy.

Młodzieży udało się w pełni poznać obowiązujące zasady panujące na drogach, poznali dokładną budowę motoroweru, najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy oraz niektórzy (5 osób) posiedli umiejętność jeżdżenia na motorowerze.

6 osób ukończyło projekt. Do egzaminu na kartę motorowerową podeszło 18 osób i wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Poniżej prezentujemy prace wykonane w programie Power Point dotyczące projektu:

Nauczycielami sprawującymi opiekę nad projektem byli J. Zarazińska i Jan Lasia