Nasza szkoła w liczbach

Celem projektu jest upowszechnienie matematyki i pokazanie jej użyteczności. Uczniowie zbierają dane dotyczące szkoły wykorzystując np. opracowane przez siebie ankiety, wywiady, kronikę szkoły itp. Opracowują otrzymane wyniki w formie wykresów, tabel, prezentacji multimedialnej.

Efekty swojej pracy przedstawiają podczas Dnia Otwartego Szkoły. Nauczycielem sprawującym opiekę jest p. Dorota Szewczyk.