Symetrie w przyrodzie, architekturze i sztuce

Celem projektu jest kształtowanie wyobraźni geometrycznej oraz upowszechnienie matematyki i pokazanie jej użyteczności. Zapoznanie się z definicją symetrii oraz szukanie jej w architekturze, sztuce i przyrodzie. Przygotowanie plakatów, albumów, witraży oraz prezentacji multimedialnej na Dni Otwarte Szkoły. Nauczycielem sprawującym opiekę jest p. Iwona Zawadzka.