Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022

  • PROJEKTY, KOŁA, ZAJĘCIA DODATKOWE – klasy 1-3
  • PROJEKTY, KOŁA, ZAJĘCIA DODATKOWE – klasy 7-8
  • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNE
  • KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI