Odpłatność za obiady – KWIECIEŃ 2018

Odpłatność za obiady w miesiącu 

KWIECIEŃ 2018

wynosi: (19 dni x 3,50 zł)

66,50 zł.

Wpłat proszę dokonywać w pok. 32 (I piętro)

w dniach: od 04-04-2018 r. do 10-04-2018 r.