Odpłatność za obiady – MARZEC

Odpłatność za obiady w miesiącu 

MARZEC 2018

wynosi: (20 dni x 3,50 zł)

70,00 zł.

Wpłat proszę dokonywać w pok. 32 (I piętro)

w dniach: od 01-03-2018 r. do 09-03-2018 r.