Rekrutacja – informacje

NASZA OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

Zasady naboru do klas pierwszych 

Ulotka promocyjna_dla_klas_1 i 7

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 2020-2021

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 

Rekrutacja do klas 1 – 2020/2021

Zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych !!!

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Elemento –

dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną

https://glogow.elemento.pl/elemento-parents/main!execute.action

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 15 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku i wysłać na adres e-mail szkoły sp9@www.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego
i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

 

Jeżeli jest ktoś z Państwa zainteresowany zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej proszę również wysłać Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępną na naszej stronie w zakładce Oferta szkoły i rekrutacja – rekrutacja informacje.

 

 

Rekrutacja do klas 7 – 2020/2021

Proces rekrutacji dla klas VII odbędzie się w formie papierowej.

 Druk –   Formularz rekrutacyjny – klasy VII 

Zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych !!!

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 15 kwietnia br. należy go pobrać ze strony szkoły http://www.sp9.glogow.pl/oferta-szkoly/rekrutacja-info/ a następnie wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku i wysłać na adres e-mail naszej szkoły sp9@www.glogow.pl

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego wniosku do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Jeżeli ktoś z Państwa ma kłopoty w wydrukowaniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numer: 76 835 04 54