Rekrutacja – informacje

  • Nasza oferta na rok szkolny 2019-2020 dla rodziców
  • ELEKTRONICZNA REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW- ważne informacje
  • Zaproszenie dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych wraz z dziećmi na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i funkcjonowania klas I oraz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY – pobierz
  • Zeszyty ( informacja dla przyszłych  7 klas SP) Pobierz plik
  • Strój szkolny Pobierz pdf
  • REFORMA ORAZ PLANOWANA OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OD 1 WRZEŚNIA 2019 r. – OFERTA EDUKACYJNA

 

 Rekrutacja 2019/2020 do klas 1

Podanie elektroniczne można zarejestrować i wydrukować w sekretariacie szkoły, pomocy udzieli Państwu sekretarz szkoły.