OGŁOSZENIE

16 maja 2016 r  odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami oraz konsultacje rodziców z nauczycielami. Zapraszamy również wszystkich rodziców na godzinę 16.00 na spotkanie, którego tematem będzie problem zagrożenia dostępnością dopalaczy i narkotyków. Spotkanie poprowadzą nauczyciele Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy są autorami programu profilaktycznego „Moja faza. Nie! Dla dopalaczy”. Zostanie przedstawiony krótki film, w którym swoje doświadczenia z dopalaczami przedstawią wychowankowie zakładu. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i rozterkami ma pozwolić  bardziej obiektywnie podejść do problemu uzależnienia, odnaleźć przyczyny jego powstania, dostrzec i przeanalizować negatywne skutki oraz podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości i walki o siebie.

Zebrania wychowawców z rodzicami godz. 17.00.  Konsultacje rodziców z nauczycielami od 17.30 do 18.30 według harmonogramu.