Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” – sesja zimowa

Wczoraj odbyła się w naszej szkole po raz pierwszy Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” – sesja zimowa. Udział w niej wzięli uczniowie klas I-III. Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności wyszukiwania informacji z tekstu, liczenia analitycznego oraz zweryfikować wiadomości przyrodnicze. Każdy udział w Olimpiadzie rozwija i pobudza u dzieci wyobraźnię oraz myślenie twórcze.
Wszystkim uczestnikom już gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na wyniki Olimpiady.