Pasowanie na Świetlika

Dnia 11grudnia 2019 roku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste Pasowanie na Świetlika. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona Świetlików dzieci z klas I, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona Świetlików musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki wykazały się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego Świetlika. Na początku uczniowie odgadywali zagadki, dobierali pasujące przedmioty wykazując się znajomością bajek i programu komputerowego. Następnie podczas zabawy „Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. W ostatnich konkurencjach kandydaci wykazywali się umiejętnościami w próbach sprawnościowych. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie.

Po złożonej przysiędze każdy uczeń klasy pierwszej został pasowany na Świetlika przez Pana Dyrektora Sławomira  Olejnika . Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom Pasowania. Pan Dyrektor obdarował dzieci słodyczami.