Pasowanie na ucznia

29 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie klas 1 przygotowywali się do tego dnia kilka tygodni. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. 

Akademia miała podniosły charakter. Dzieci zaprezentowały niezwykłe umiejętności: śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz odegrały małą dramę teatralną.

Pokazały w ten sposób, że są gotowe, aby godnie reprezentować swoją klasę  i szkołę.

Uczniowie z należytą powagą odśpiewali hymn państwowy, a później złożyli uroczyste ślubowanie. Pan Dyrektor pasował  każdego indywidualnie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 9  w Głogowie.

Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i słodki upominek.

Wszystkim uczniom pierwszych klas życzymy wielu sukcesów oraz pasji w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.