Podsumowanie półrocznego programu innowacyjnego i edukacyjnego pn. Uczymy dzieci programować z Edu Sense oraz Programu Code Week.

Projekt edukacyjny – Innowacja pedagogiczna realizowany był na zajęciach koła zainteresowań od 01.09.2019 r do 31.01.2020 r. pod nazwą Kodowanie na dywanie w klasach drugich. Podczas zajęć zrealizowano: -17 godzin programowania z matą do kodowania, ozobotami, aplikacją AR, -projekt Dolnośląski Festiwal Nauki DFN, -Program Code Week, -10 wyzwań z UDP, – 4 wyzwania z programem Code Week. Zdobyto nagrodę: drewniane Puzzle Ar do programowania oraz 3 certyfikaty dla naszej szkoły, w tym Certyfikat Komisji Europejskiej dla nauczyciela i Szkoły Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców oraz Certyfikat ukończenia programu Uczymy Dzieci Programować z Edu Sense dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców. Na zakończenie projektu każdy uczestnik zajęć otrzymał dyplom ukończenia Programu Uczymy Dzieci Programować z Edu Sense. Po feriach rozpoczynamy nowe zajęcia pn. Myślenie wizualne. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy. Nauczyciel prowadzący zajęcia: Elżbieta Kaźmierczak