Powiatowy Konkurs PPP dla uczniów klas 1-3 „Mały Ratownik”

Poszkodowani nas nie wybierają. Pojawiają się na naszej drodze w wyniku chorób, urazów i obrażeń, które wymagają naszej pomocy. Dlatego tak ważne jest oswojenie dzieci z ideą niesienia bezinteresownej pomocy, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności tak, aby mogły komuś uratować zdrowie, a nawet życie.

W Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie po raz kolejny odbył się Powiatowy Konkurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów klas 1-3 „Mały Ratownik”

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników, konkurs został przeprowadzony on- line i polegał na nagraniu i zmontowaniu krótkometrażowego filmu na którym 2-osobowy zespół udziela pierwszej pomocy w trzech zadaniach:

  • nagłe zatrzymanie krążenia,
  • oparzenie termiczne pierwszego stopnia,
  • rana z ciałem obcym,

Przy ocenie filmów komisja konkursowa w składzie:

  • Andrzej Sadowski – lekarz, ratownik górniczy,
  • Robert Jędrych – Eagle-Med. System,
  • Robert Mielczarek – emerytowany ratownik górniczy, medyk, instruktor pierwszej pomocy

Komisja konkursowa brała pod uwagę: wartość edukacyjną filmu, pracę w zespole, udzielanie pierwszej pomocy, wezwanie kwalifikowanej pomocy, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne, pomysłowość oraz kreatywność zainscenizowania scenki.

 W konkursie wystartowały  dwuosobowe drużyny z powiatu głogowskiego: SP 2, SP – 3, SP 8, SP 9, SP 12,  SP Serby i SP Przedmoście.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 9

Patrycja Ortyńska,

Krzysztof Majorowski

II miejsce Szkoła Podstawowa Serby

Zofia Adamiak

Hubert Kaźmierczak

II miejsce Szkoła Podstawowa z Przedmościa

Oliwier Zacharzewski

Wiktoria Jarocińska

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3

Karolina Stefańska

Weronika Korczak

 

Wszystkie filmiki można obejrzeć pod linkiem:

 SP- 3 

SP-3 gr. 1    film konkursowy SP 3 Gr 1.   

SP-3 gr. 2    film konkursowy SP 3 Gr 2 

SP-8            film konkursowy SP 8

SP-9             film konkursowy SP 9 

SP-12           film konkursowy SP 12  

SP Przedmoście   film konkursowy SP Przedmoście 

Serby           film konkursowy Serby

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.

Wypowiedź sędziego lekarza Andrzeja Sadowskiego 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzieci, czuwającym nad prawidłowym przebiegiem konkursu, oraz sponsorom nagród:

Prezydentowi Miasta Głogowa p. Rafaelowi Rokaszewiczowi

KGHM Polska Miedź S. A.

Wypowiedź organizatora instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej – Agnieszki Rylskiej

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom !