Praca świetlicy szkolnej w czasie dni wolnych!!!

Świetlica w dni wolne od zajęć dydaktycznych  2 i 4 maja 2018 pełni dyżur w godzinach od 7.30 do 16.30.

Nieczynna jest stołówka szkolna.

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk oświadczenia dostępny jest u wychowawcy świetlicy. 

Pobierz oświadczenie