Projekt „ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ”

„ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ”
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

       Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.  Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w tych zajęciach.

   Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe. 

W związku z powrotem uczniów kl. I – III od 4.05 do szkół, będziemy realizować II edycję projektu „ Zajęć sportowych z el. gimn. korekcyjno – kompensacyjnej”.

Zaplanowane były one od 1.04 –  do 30.11 2021 z przerwa wakacyjną.

Z powodu pandemii realizacja może ruszyć dopiero po 6.05. 

Rekrutacja odbędzie się 7.05.2021.

Gorąco zachęcamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach szczególnie teraz kiedy nasze pociechy zasiedziały się  w domach i mają deficyt ruchowy.


Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie II edycja