„Rekord dla Niepodległej”

9 listopada odbył się apel z okazji z 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas którego cała społeczność szkolna odśpiewała 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Tym samym przyłączyliśmy się do akcji bicia rekordu w odśpiewaniu Hymnu Narodowego. W bogatym programie artystycznym uczniowie przedstawili drogę Polski do niepodległości. Wzruszającym elementem apelu były pieśni żołnierskie w wykonaniu zespołu wokalnego. Końcowym elementem tej uroczystości było odtańczenie poloneza przez uczniów oraz grono pedagogicznie.