Nauczyciele

Nauczyciele uczący:

 • B. MARKOWSKA OLING – matematyka
 • I. BARNAŚ – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
 • A. BŁACH – wychowanie fizyczne
 • D. BUDEL – język angielski
 • I. CHYLIŃSKA – matematyka, geografia
 • K. CZULIŃSKA – chemia
 • R.DESKA-KEMPA – nauczyciel świetlicy
 • B. DYBA – pedagog szkolny
 • M. GAWROŃSKA GUZ – biologia, chemia
 • G. KARDAŚ – wychowanie fizyczne
 • J. LASIA – informatyka
 • D. LASKA – KMIEĆ – psycholog szkolny
 • A. LEWANDOWSKA – język polski
 • A. ŁUCZYK – wychowanie fizyczne
 • M. MAMIJ – język polski
 • P. NASKRĘT –  edukacja wczesnoszkolna
 • A. NOWAK – nauczyciel świetlicy
 • I. NOWAK – język niemiecki
 • M. OLEJNIK – religia
 • S. OLEJNIK – historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa
 • A. PRZEJCZOWSKA – nauczyciel świetlicy
 • K. RUTKIEWICZ – wychowanie fizyczne
 • M. RUTKOWSKA – język polski
 • A. RYLSKA – edukacja wczesnoszkolna 
 • M. RZYMEK – biblioteka
 • M. SIKORSKA-KŁOSOWSKA – język niemiecki
 • J. SIP – wychowanie fizyczne
 • J. STĘPCZYŃSKA – język angielski
 • D. SZEWCZYK – matematyka
 • P. TROJAN – historia, WOS
 • E. WOZNIAK – język angielski,
 • J. ZARAZIŃSKA – fizyka, zajęcia techniczne
 • I. ZAWADZKA – matematyka