Kadra pedagogiczna

Dyrektor: Justyna Zarazińska

Wicedyrektor: Agnieszka Rylska

                                                                                                          

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

 • Monika Olejnik
 • Małgorzata Topolan
 • Adrianna Nowak
 • Elżbieta Kaźmierczak
 • Renata Droździel
 • Agnieszka Rylska

Zespół nauczycieli humanistów:

 • Anna Lewandowska
 • Maria Rutkowska
 • Paweł Trojan

Zespół nauczycieli języków obcych:

 • Justyna Stępczyńska
 • Dominika Budel
 • Izabella Michałowska

Zespół nauczycieli matematyki, informatyki, muzyki i plastyki:

 • Iwona Zawadzka
 • Izabella Michałowska
 • Izabela Barnaś

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych:

 • Katarzyna Czulińska
 • Karolina Potoczna
 • Justyna Zarazińska

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego:

 • Arkadiusz Błach
 • Grażyna Kardaś

Zespół nauczycieli wychowawców świetlicy:

 • Renata Deska-Kempa – kierownik świetlicy
 • Beata Sokołowska
 • Izabella Michałowska
 • Ewelina Szuszkiewicz

Zespół nauczycieli religii:

 • Joanna Białek
 • Izabela Barnaś
 • D. Ciołka
 • M. Orzechowska

Zespół do spraw organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Barbara Dyba – pedagog szkolny
 • Marta Wójtowicz – pedagog specjalny
 • Tomasz Deptuch – psycholog szkolny
 • Agnieszka Samela – logopeda szkolny

Zespół nauczycieli biblioteki:

 • Kaja Morawska