Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie na  rok szkolny 2021/2022

 

PRZEWODNICZĄCY: Ryszard Szklarczuk

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Magdalena Chudzik

SKARBNIK: Izabela Zawadzka

 

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców oraz pozyskane przez szkołę fundusze z Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, z którą szkoła współpracuje już od kilku lat

Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak i zawodach sportowych, kupuje pomoce naukowe dla kół zainteresowań oraz książki do biblioteki, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto corocznie Rada Pedagogiczna wnioskuje do RR z prośbą o pomoc finansową wspierającą zadania realizowane przez nauczycieli.

Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski i podejmować kolejne działania, niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić. Składa na Radę Rodziców wynosi jednorazowo 50 zł. Bardzo prosimy o wsparcie na konto: 39 8669 0001 3020 0218 0108 0001 lub bezpośrednio do skarbnika klasy.

 

Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia. Zachęcamy również do wspierania RR swoimi ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.