Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie na  rok szkolny 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCY:                     – Małgorzata Sewilska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:   – Barbara Sontowska

SKARBNIK:                                        – Agnieszka Świderska

SEKRETARZ:                                     – Iwona Jaworska