Samorząd uczniowski

Władze Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

 Laura Papiernik kl. 2c

Zastępca Przewodniczącego S. U.:

Nikola Sewilska kl. 2a

Skarbnik:

Dominika Kościewicz kl. 3c

 

 

Opiekun Samorządu: Pani Monika Olejnik

Opiekun Samorządu: Pani Joanna Sip

 

 

Nikola

dominika

Dominika

gabi

Gabrysia