Samorząd uczniowski

Władze Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Drugi zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:

 

 

 

 

 

Opiekun Samorządu: p. Justyna Stępczyńska

Opiekun pomocniczy: p. Kaja Morawska