Rajd Rowerowy 2012

Od wielu lat, nasza szkoła bierze udział w rajdach rowerowych, organizowanych przez m. in. Stowarzyszenie Bezpieczny Rowerzysta „Nie Ruszaj Bez Kasku”. Inicjatorem szkolnych rajdów jest p. Teresa Becelewska – nauczycielka wychowania fizycznego.

Celem rajdów jest poznanie ziemi głogowskiej, propagowanie turystyki rowerowej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja młodzieży szkolnej. Tak też było i w tym roku. We wrześniu byliśmy w Kluczach i w Wyszanowie. Podczas rajdu do Kluczy braliśmy udział w Manewrach Rowerowych 2012. Musieliśmy:

  • wymienić koło rowerowe,
  • rzucić kołem ratunkowym na odległość,
  • przejechać rowerem na czas,
  • przenieść rannego na noszach,
  • wiosłować „na sucho”,
  • przedstawiciel przenosił kobiety „na barana”,
  • przepłynąć łódką zalew.

Ta ostatnia konkurencja przysporzyła nam najwięcej problemów. Ostatecznie zajęliśmy III miejsce, co było dla nas wielkim osiągnięciem, a startowało wiele drużyn.

Na zakończenie sezonu rowerowego tradycją jest sadzenie pamiątkowych drzewek głogu na Alei Rowerzystów. Ten zaszczyt spotkał i naszą szkolną drużynę, która na tej alei ma swoje, samodzielnie posadzone drzewko głogu z podpisaną tabliczką. Na tę uroczystość zaproszono również p. Dyrektor, która pomagała w sadzeniu drzewka. Będzie nam ono przypominać o rajdach. Będziemy też pamiętać, aby o nie dbać.