Stypendium prezydenta Miasta Głogowa

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Stypendium przyznawane jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. Wyniki w nauce
  2. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
  3. Osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych, w wolontariacie.

Średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych (kl. VI – VIII) – nie może być niższa niż 5,00.

Średnia dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych (kl. II – III) – nie może być niższa niż 4,80.

Treść ustawy i wzory wniosków w załączeniu.

Uchwała nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Głogowie  z dnia 2016-02-23 w sprawie zasad udzielania stypendiów  dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy  Miejskiej Głogów

Uchwała nr XLV/456/18  Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/168/16