Stypendium prezydenta Miasta Głogowa

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Stypendium przyznawane jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. Wyniki w nauce
  2. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
  3. Osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych, w wolontariacie.

Średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych (kl. VI – VIII) – nie może być niższa niż 5,00.

Średnia dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych (kl. II – III) – nie może być niższa niż 4,80.

Treść ustawy i wzory wniosków w załączeniu.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie stypendiów (11.09.2018)

Uchwała z 2016-02-23 w sprawie stypendiów

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych