Świetlica – ważny komunikat 09.06.2023

09.06.2023 to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W szkole czynna będzie świetlica. Tego dnia nie ma obiadów w szkole. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy przeznaczone są dla dzieci rodziców pracujących zawodowo. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy świetlic do 5 czerwca 2023. 

Po tym terminie lista będzie zamknięta.