SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ JA I MOJA RODZINA”

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ja i Moja Rodzina”.

Tematyka konkursu:
-wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu,
-zabawy z rodzeństwem,
-portret rodziny.

Regulamin konkursu:    

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkolnych z kl. 1-3.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej rodzinę podczas spędzania czasu wolnego, wspólnych zabawach bądź portret rodziny.
  3. Prace należy wykonać w formacie A4, A3 (praca płaska) z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.
  4. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów lub technik wykonania pracy.
  5. TERMIN SKŁADANIA PRAC – do 24.05.2021r.
  6. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.