„Ty też możesz uratować życie” – Konkurs Powiatowy

Dnia 14.05.2015r. w Gimnazjum nr 4 w Głogowie odbyła się IV edycja Konkursu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Edukacji dla Bezpieczeństwa pn. „TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE!” dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych powiatu głogowskiego.

Celem konkursu było: kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, skuteczne reagowanie w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie na potrzeby i cierpienie innych oraz umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożeń dnia codziennego.

W konkursie wystartowały dwuosobowe drużyny ze szkół podstawowych nr 2, 3, 7, 10, 12, Przedmoście, Serby i Nielubia oraz ze szkół gimnazjalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 w Głogowie, a także z Gimnazjum w Serbach, Przedmościu, Nielubi i Kotli.

Drużyny w pierwszej części zmagały się z testem, a w drugiej części udzielali pomocy pozorantom.

Stacje praktyczne dotyczyły:

– resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

– złamania otwartego nogi oraz urazu ręki,

– zaczadzenia,

– ataku padaczki,

– ataku psa,

– powodzi,

– zagrożenia dnia codziennego tj.: nieznajomy zapraszający do samochodu i częstujący cukierkiem, znalezienie portmonetki, niebezpieczeństwa związane z surfowaniem po Internecie, spożywanie wszelkiego rodzaju używek.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali głogowscy Policjanci, Ratownicy Medyczni oraz Strażacy, a organizatorami konkursu były panie Agnieszka Łuczyk i Justyna Zarazińska – nauczycielki z Gimnazjum nr 4 w Głogowie.

 

Wyniki konkursu:

Szkoły Podstawowe:                                                                        

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 12

II miejsce Szkoła Podstawowa w Serbach

III miejsce Szkoła Podstawowa w Przedmościu

 

Szkoły Gimnazjalne:

I miejsce Gimnazjum nr 5

II miejsce Gimnazjum w Przedmościu

III miejsce Gimnazjum w Serbach

Drużyny otrzymały dyplomy, puchary, nagrody książkowe oraz medale.

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za współpracę podczas organizacji konkursu i

sponsorom nagród:

– Prezydentowi Miasta p. Rafaelowi Rokaszewiczowi,

– Prezesowi SM „Nadodrze” p. M. Dąbrowskiemu

– Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

– Komendzie Powiatowej Policji

– Oddziałowi Ratownictwa Medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie