UKRAINA – Informacje o pracach ZUSu

Informacja w języku polskim i ukraińskim 

W związku z podjęciem działań pomocowych w zakresie wypełniania i wysyłania wniosków o świadczenia rodzinne, które obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych informujemy, że w najbliższą niedzielę, tj. 27 marca 2022r. w godzinach 9.00 -15.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Głogowie będzie otwarty dla uchodźców z Ukrainy.

W związku z udostępnieniem przez Zakład obywatelom Ukrainy wniosku SW-U na PUE, pracownicy ZUS-u będą pomagać przy zakładaniu kont na PUE oraz w wysyłaniu wniosków o świadczenia rodzinne 500+.

Wniosek ten będzie dostępny dla klientów od 26.03.2022 r. (sobota).

В звязку з застосуванням допоміжних заходів в питаннях заповнення і висилання заявок на фінасову сімейну допомогу, яке належить до функцій Служби Соціального Забезпечення  ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), інформуємо, що в неділю,

27 березня в годинах з  9.00-15.00 Служба ZUS  буде чинна для біженців з України.

Враховуючи вище сказане, буде доступна форма заявки SW-U na PUE  для громадян України, через Службу ZUS, допоможемо при реєстрації профілю на PUE і висилання заявок на фінсову допомогу 500+.

Заявка буде доступною для користувачів від 26.03.2022 року (субота).