Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3  września 2018 r. uroczystym apelem rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019

Pani dyrektor B.Markowska – Oling powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Szczególne słowa skierowała do najmłodszych rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wszystkim życzyła wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Podobne życzenia skierowała do dzieci i młodzieży przewodnicząca Rady Rodziców- p. M. Sewilska.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją, by przypomnieć ważne daty z historii naszej ojczyzny, w tym czekające nas obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Uczniowie mogli także dokładnie poznać sztandar szkoły jako symbol naszej wspólnoty i przywiązania do najwyższych wartości.

Całą akademię wzbogaciły występy zespołu wokalnego i tanecznego.

ZACZYNAMY !!!