Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dziś, 01.09.2022r. Dyrektor Szkoły – Justyna Zarazińska uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2022/2023. Serdecznie przywitaliśmy po wakacjach wszystkich naszych uczniów oraz tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury „Dziewiątki”. Podczas uroczystości nastąpił wyjątkowy, podniosły moment: pan Paweł Trojan, nauczyciel historii SP9, został uhonorowany medalem okolicznościowym 75 rocznicy powrotu Głogowa i ziem piastowskich do Macierzy. Odznaczenie wręczyli: Radny Miasta Głogowa mjr rez. Janusz Szmołda i Prezes Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Głogowie mjr rez. Mariusz Ślusarz. Gratulujemy!

Podczas apelu młodzież upamiętniła także rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości paniom: Adriannie Nowak, Izabelli Michałowskiej, Marii Rutkowskiej oraz za przepiękne dekoracje paniom: Marii Rutkowskiej, Kai Morawskiej, Annie Lewandowskiej. Szkolne korytarze znowu wypełniły się gwarem.

Wszystkim nauczycielom życzymy owocnej pracy, a uczniom – wielu sukcesów.