Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3… 2… 1… START

Dziś, dyrektor – Sławomir Olejnik uroczyście rozpoczął nowy rok szkolny 2019/2020. Szczególnie miło przywitał tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury „Dziewiątki”: pierwszo- i siódmoklasistów. Podczas apelu młodzież upamiętniła także 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Szkolne korytarze znowu wypełniły się gwarem.

Wszystkim nauczycielom życzymy owocnej pracy, a uczniom – wielu sukcesów.