WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

REFORMA ORAZ PLANOWANA OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.

OFERTA EDUKACYJNA