Ważne informacje dla rodziców

  1. Zebranie 8 grudnia 2014 r. obowiązkowe dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami ndst. i nieklasyfikowaniem.
  2. Przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.
  3. 2 stycznia 2015 r. i 5 stycznia 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  4. 6 stycznia święto czyli lekcje są od 7 stycznia do 16 stycznia 2015 r.
  5. Termin wystawiania ocen za I semestr 16 stycznia 2015 r.
  6. Zebranie podsumowujące I semestr 9 lutego 2015 r. o godz. 17.00.
  7. W dniach przerwy świątecznej oraz 2 i 5 stycznia możemy zorganizować zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- zgłoszenia uczniów do wychowawców klas (z adnotacją w jakich godzinach).